Марафон педагогічної майстерності

Значення атестації величезне. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність учителя до поповнення свого досвіду, допомагає визначити кращих педагогів. Атестація - це підсумок професійної майстерності вчителя, демонстрація найкращих професійних умінь, це новий етап на шляху до підняття учительського авторитету серед колег та учнів, змога проявити свої здібності. Але атестація – це й свято великої, щедрої, доброї вчительської душі, свято творчості вчителя. 

       Вчителі, які атестувалися,  ділилися досвідом із колегами, створювали власні методичні розробки, серії уроків, проводили виховні заходи, консультації, готували творчі звіти за темами над якими працювали в міжатестаційний період.

 Основною метою проведення атестації в закладі освіти ми ставили: вдосконалити освітній процес, активізувати творчу професійну діяльність вчителя, вивчити його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створити оптимальні умови для вивчення і впровадження педагогічного досвіду кращих учителів школи, стимулювати безперервну фахову та загальну освіту, підвищити відповідальність за результати своєї роботи, за рівень навчальних  досягнень здобувачів освіти,  рівень підготовленості до їх самостійного життя.