До уваги батьків майбутніх першокласників

До уваги батьків

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини (оригінал мати з собою)
  • медична картка встановленого зразка.           

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу")

                               

Поради батькам

Вступ до школи – переломний момент у житті дитини. Він пов’язаний із побудовою нового типу стосунків з оточенням (ровесниками і дорослими), засвоєння нового виду основної діяльності (навчальної, а не ігрової). Змінюється все: обов’язки, оточення, режим. Вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному віці рівень готовності до школи, або «шкільної зрілості».

Шкільна зрілість включає в себе компоненти:

  1. Особливості дитини, її поведінка в дитячому колективі, спілкування з іншими дітьми.
  2. Працездатність під час занять (працює зосереджено, має розсіяну увагу, швидко стомлюється).
  3. Стан та характер пам’яті (добра, погана, зорова, слухова).
  4. Особливості мислення.
  5. Розвиток мовлення.
  6. Засвоєння програми дитячого садка.

Основними компонентами загальної готовності дитини до школи є:

1) мотиваційна готовність;

2) емоційно-вольова готовність;

3) розумова готовність;

4) психологічна готовність до спілкування та спільної діяльності.

Для дитини головним джерелом знань про навколишній світ, про себе є сім’я; вона перебуває під сильним впливом батьків, беззастережно сприймає їхні оцінки і дії, довіряє їм.

         Виховання у школярів бажання добре вчитися, інтересу до навчання – одне із завдань школи, а для його вирішення необхідні спільні зусилля вчителів та батьків.

 

До уваги батьків першокласників

Графік прийому документів

Прийом дітей до 1-х класів розпочинається

Щоденно з 13.00 до 15.00

 з 1 квітня (квітень – травень):  щосуботи з 10 до 13 год.                                      

Червень – серпень: щоденно з 9 до 13 год, каб. №134