Права і обов'язки дитини охороняються Конвенцією ООН про права дитини, чинним Законодавством України

http://sheles-nvk.ucoz.ua/Vichovna_robota/prava_uchniv.htm

 

Конвенція про права дитини

Благополуччя дітей і їх права завжди викликали пильну увагу міжнародного співтовариства. Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську Декларацію прав дитини. У той час права дітей розглядалися в основному в контексті заходів, які необхідно було прийняти відносно рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми.

 

 • Що таке право? Це відсутність обмежень, дозвіл на що-небудь. Існує документ міжнародного значення - «Загальна декларація прав людини», де закріплені цивільні, політичні, соціальні, економічні права, що належать кожній людині.
 • (Прийнята 10 грудня 1948 р. ООН). Мета ООН - боротьба за мир і співпрацю між державами.
 • Основная ідея цього документа полягала в тому, що людство повинне давати дітям краще з того, що воно має. Але цей документ носив необов'язковий характер для держав. ООН стала розробляти великий документ про права дітей, щоб зробити їх забезпечення обов'язковим для держав.

Декларація прав дитини

У 1959 році Організація Об'єднаних націй (ООН) приймає Декларацію прав дитини, в якій були проголошені соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей.

За Декларацією прав дитини:

Дитина має право:

 • на сім'ю;
 • на турботу і захист з боку держави, якщо немає тимчасового або постійного захисту з боку батьків;
 • відвідувати школу і вчитися  на рівних в правах;
 • вільно виражати свої думки;
 • на власну думку;
 • на ім'я і громадянство;
 • на здобуття інформації;
 • на захист від насильства і жорстокого звернення;
 • на медичне обслуговування;
 • на відпочинок і дозвілля;
 • на додаткову допомогу з боку держави, якщо є особливі потреби (наприклад, у дітей з обмеженими можливостями);

Конвенція про права дитини

У період з 1979-го по 1989 рік Комісія ООН з прав людини, в якій брали участь фахівці з багатьох країн 
світу, підготувала текст Конвенції про права дитини.  В порівнянні з Декларацією (1959 р.), де були 10 
коротких, носячих декларативний характер положень (принципів), Конвенція має 54 статті, що враховує 
практично всі моменти, пов'язані з життям і положенням дитини в суспільстві. Вона не лише 
конкретизує, але і розвиває положення Декларації, покладаючи на тих, що прийняли її ,            
правову відповідальність за дії відносно дітей. 

Конвенція про права дитяти була прийнята і відкрита для підписання, ратифікації і приєднання резолюцією 
44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 р. Набрала чинності 2 вересня 1990 р.

Цей день щорічно відзначається як Всесвітній день дітей. 

В цей день діти світу заявляють про свої  права і про те, що держави повинні захищати їх права. Ми знаємо, що є випадки, коли порушуються права дітей. Не все в світі ще спокійно.