Інституційна форма здобуття загальної середньої освіти:

 очна (денна)  форма здобуття загальної середньої освіти.

Індивідуальна форма  здобуття загальної середньої освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 року за № 852/33823